Avrupa Birliği 1951 yılında imzalanan Paris antlaşması sonucunda  Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa, Batı Almanya ve İtalya arasında kurulmuştur. Bu antlaşmanın ortaya çıkışında, 2.Dünya Savaşı Almanya ve Fransa’nın oluşturmak istediği Kömür ve Çelik topluluğu rol oynamış olup Avrupa ekonomisi kalkındırmak için atılmış bir adım olmuştur. 6 ülke birlikteliğiyle kurulan bu birlik günümüz haline gelene kadar aralarına 22 ülkeyi daha alarak sayılarını 28’e çıkartmışlardır. Fakat Birliğe üye ülkelerin tamamı Schengen üyesi değildir.

Schengen Nedir?

Schengen bir antlaşmadır ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında pasaport kontrolünün kaldırılmasının da içinde bulunduğu pek çok adlî konu ve içişileri düzenlemelerinin bütünüdür.

Schengen Antlaşması 1985 yılında Fransa, Batı Almanya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda arasında imzalanmıştır. Ülkeler kendi dahili sınırlarını geçecek olan kişilere sınır kapılarında uygulanacak kontrolleri kaldırma kararı almışlardır. Antlaşmanın ismi ise imzalanmış olduğu Lüksemburg’daki Schengen isimli küçük kasabadan gelmektedir. Günümüzde Schengen’e üye ülkeler Schengen Bölgesi olarak anılmaya başlanmıştır.

Schengen’in ortaya çıkartılmasındaki ana neden sınır kapılarındaki polis ve gümrük kontrollerini kaldırıp geçişleri kolaylaştırmak ve ortak bir güvenlik alanı oluşturmayı hedeflemek olsa da aslında temel neden ortak bir Avrupa duygusu yaratmaktı. Tek bir ülkeler üstü kurum ve buraya bağlılık ile Avrupa vatandaşlığı yaratma amacı güdülmüştü.

Bahsi geçen Schengen isimli kasaba ise Almanya, Fransa ve Lüksemburg sınırında yer alan yaklaşık 2000 kişinin yaşadığı Lüksemburg’a bağlı küçük bir köydür. Moselle nehrinin kıyısında kurulmuş olan bu küçük köy, adını Avrupa Birliği vize sisteminin temeli olan Schengen Antlaşması’na vererek dünya çapında bilinir hale gelmiştir. Pasaportla geçiş prosedürünün ise geçmişi çok eski değildir. Örnek vermek gerekirse 1910 lı yılların başlarında Paris’ten Rusya’ya pasaportsuz seyahat edilebiliyordu. Fakat günümüzde geldiğimiz noktada durumlar çok daha farklı.

Schengen kasabası konumu sebebiyle çok manidar bir durum içerisinde bulunuyor. Burada bulunan bir gezgin yaklaşık 30 dakika içerisinde üç ayrı ülkede bulunma olasılığını yakalıyor. Çünkü burada yer alan iki adet köprüden biri Fransa diğeri ise Almanya’ya bağlanıyor.

Kasabada, Schengen Antlaşmasının anısına üç sütunlu özel bir demirden yapılmış ve üzerinde ülkeleri temsil eden yıldızlar yer alan Schengen Antlaşması Anıtı da bulunuyor. Kasabanın merkezinde yer alan Schengen Müzesi’nde ise, tarihi antlaşmanın damgalı ve imzalı gerçek nüshası ile antlaşmaya ilişkin fotoğraflar sergileniyor. Schengen bölgesine dahil olmayı kabul etmiş ülkelerin ulusal pasaportları da bu müzede sergileniyor.

Schengen Ülkeleri Hangileridir?

Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Hırvatistan, İspanya, Fransa, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Norveç, İsviçre, İzlanda ve Yunanistan dahildir.

AB üye ülke sayısı 28 olmasına rağmen Schengen bölgesinin içinde kalan ülke sayısı 24 tanedir. İngiltere, İrlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Bulgaristan ve Romanya AB üye ülkeleri olsalar da, Schengen anlaşmasını imzalamamışlardır. Fakat  Kıbrıs Rum Kesimi, Bulgaristan ve Romanya’nın yakın gelecekte Schengen bölgesine dahil olması beklenmektedir. Buna ek olarak; Norveç ve İzlanda, AB üyesi olmamalarına rağmen Schengen bölgesinin birer parçalarıdır ve Schengen vizesi buralarda da istenmektedir.

Sınırların kaldırıldığı, güvenliğin EUROPOL ile ortak denetlendiği,  Schengen Bölgesi, 600 milyonu aşkın AB vatandaşının yanı sıra AB topraklarında yasal olarak bulunan AB üyesi olmayan (fakat geçerli bir vizesi olan) ülke vatandaşları, iş adamları, turistler veya diğer kişilere serbest dolaşım güvencesi sağlar. Bu özgür anlayış AB üye ülkesi vatandaşlar için büyük bir anlam ifade etse de bizim için zorlayıcı bir nitelik taşıyabilmektedir.

Pin It on Pinterest

Share This